شب شد و باز دوباره

پیدا شده ستاره

 

ماه دوباره تابیده

روز چی شده ؟ خوابیده

 

تَق تَق تَق ، تَقانه

بابا آمد به خانه

 

صدای پا شنیدم

از جای خود پریدم

 

سلام بابا ، بفرما !

خسته نباشی بابا

 

بوسۀ داغ و لبخند

عطر شکوفه و قند

 

دو دست گرم و خسته

پاکت و کیف و بسته

 

سیب و انار ، گلابی

شب شده سبز و آبی